Turnov

Turnov se svými asi 14,5 tisíci obyvateli je branou do Českého ráje. Město leží v Jičínské pahorkatině při jihozápadním úpatí Ještědsko-kozákovského hřbetu, na okraji CHKO Český ráj. Řeka Jizera protéká středem města a dělí ho na dvě části.

Historie

Historie Turnovska je dlouhá a z větší části na časové lince známá pouze z archeologie, středověké osídlení zde zahájili Markvarticové. Turnov, resp. jeho část Hruštice, se poprvé připomíná v roce 1238. V polovině 13. století však vniká nové osídlení blíže u řeky, náš Turnov, zmiňovaný roku 1272. Mimochodem, potomci Markvarticů jsou známí Valdštejnové, Vartenberkové a patřil k nim i Havel z Lemberka, manžel sv. Zdislavy. Velký význam pro město měl dominikánský klášter.

Město bylo několikrát vydrancováno různými vojsky, ničeno požáry, zvláště bylo zničené po 30leté válce. V té době se tu ale již brousily drahé kameny a zpracovávaly se skleněné kompozice drahé kameny napodobující. Významné bylo i kamnářství.

Průmyslový rozvoj

Po roce 1850 tu začaly vznikat průmyslové podniky, zejména na broušení drahých kamenů a jejich napodobenin, bylo zde i odborné školství. V roce 1872 byl založen provaznický podnik, pozdější Juta, byly zde pivovary, výroba pian a pianin atd.

Nová doba

Po roce 1950 vznikly nové podniky, jako Granát, Turnovské brusírny (Dias), Sklářské strojírny a slévárny (Sklostroj), nová Dioptra, Šroubárna a Monokrystaly. Po roce 1989 se město začalo věnovat vice „samo sobě“, restaurovalo se náměstí s kašnou, renovovaly se fasády domů na hlavních ulicích, vyrostly nové obchody, z kasáren sovětské posádky vznikly dvě školy a kino, vybudovalo se nové kulturní centrum Střelnice a Nádražní ulice se změnila na promenádní bulvár.

92 TU namesti

Kultura

Kultura ve městě nabízí veliké spektrum možností pořadů na Střelnici, v kině Sféra a v letním kině, v Městském divadle, v knihovně Antonína Marka, v ZUŠ, ve středisku pro děti a mládež Žlutá ponorka atd.

Významnými akcemi v Turnově jsou třeba Český ráj dětem na zahájení turistické sezóny v Českém ráji se spoustou zábavy nejen pro děti, ale i dospělé, Staročeské řemeslnické trhy a Modrý kocour jako přehlídka divadelních souborů.

Muzeum Českého ráje a Galerie muzea

Muzeum v Turnově je špičkové zařízení, které se neustále rozvíjí a jeho činnost dalece překračuje hranice regiónu. Z mnoha muzejních aktivit tak jen heslovitě: na nádvoří muzea zlatnická dílna, bohaté sbírky ve čtyřech fondech archeologie, etnologie, mineralogie, historie, umění a archiválií a zejména specializace na dokumentaci, zpracování a sběr drahých kamenů, v podzemí muzea expozice zvaná Klenotnice se šperky, nádobami z drahých a ušlechtilých kamenů a stříbrnické tepané práce, muzejní herna s interaktivními programy k prezentaci jednotlivých odborných oddělení muzea. Pro děti je připravena interaktivní stezka muzeem. V historickém podzemí domu č. p. 70 „U Bažanta“ ve Skálově ulici je expozice z nových archeologických výzkumů nejenom v historickém jádru města Turnova a okolí (Valdštejn).

Šperkařství

Turnov je městem brusiči drahých kamenů, a to již od konce 16. století, te se totiž v okolí se nacházejí na různých místech. Přímo ve městě lze navštívit šperkařské dílny, brusírny kamenů a nejrůznější řemeslnické dílny. Je to např. družstvo Granát, kde jsou vystaveny ukázky historie a produkce družstva také ukázky výroby granátových šperků a navíc je možnost si vyzkoušet zlatnické či brusičské práce na vlastní „ruce“.

Brusírna kamenů Gema nabízí také ukázkou brusičské práce, na exkurzi je však nutno se objednat předem.

Kamenářský dům nabízí ukázky zpracování drahých kovů a skla, expozice v přízemí nově vystavěné repliky domu čp. 19 představuje vývoj kamenářského průmyslu, tj. zpracování drahých kamenů. V patře je otevřena expozici s názvem Kamenářství a sklářství v díle Josefa Václava a Jany Scheybalových.

Památky města

Z památek města bychom měli zmínit především jeden z největších pseudogotických kostel u nás, kostel Narození P. Marie z poloviny 19. století. Z dalších kostelů to je s. Mikuláš, pův. gotický, dnes v barokním hávu a barokní sv. František s klášterem (pošta). Gotická radnice má dnes podobu z roku 1894. Židovská synagoga je z počátku 18. století, ve městě je i židovský hřbitov.

Ze staveb mimo centrum je tu raněgotický kostel v Nudvojovicích a zejména zámek Hrubý Rohozec a Dlaskův statek.

Český ráj turistů

Městem prochází Zlatá stezka Českého ráje, která prochází všemi významnými místy regionu, celkově je dlouhá 119 km. Na trase lze využít velkého množství služeb jako je ubytování, restaurace či jiné sportovních aktivit. Pomocníkem při putování mohou být Letní turistické autobusy Český ráj.

Český ráj cyklistů

Český ráj má hustou síť značených cyklotras s páteřní trasou Greenway Jizera vedoucí od pramene Jizery v Jizerských horách až k soutoku s Labem (téměř 190 km). Mimo tuto hlavní trasu se lze z Turnova po cyklostezkách dostat na jakékoliv zajímavé místo v Českém ráji, ale i na Liberecko, Český Dub či Mimoň.

Ve městě je i možnost si půjčit elektrokolo, kde jsou v nabídce elektrokola skládací, městská i terénní. S nimi lze bez větší fyzické námahy poznávat Český ráj. Lze si tu i nechat připravit plán na výlet anebo zajistit průvodce.

Nová in-line trasa vede od Dlaskova statku k mostu v Rakousích v délce 6 km.

Dlaskův statek je typická a již vzácně dochovaná ukázka roubeného pojizerského domu z roku 1716. Je zde stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří a krátkodobé tematické výstavy. Několikrát do roka se zde pořádají folklorní akce, zvláště o Velikonocích, posvícení nebo masopustu atd.

Outdoor aktivity

Turnov nabízí i Outdoor School Jizera, kde lze získat komplexní nabídku aktivit všeho druhu pro mládež i pro dospělé pod vedením odborných instruktorů. Jde např. o vodácké kurzy na Jizeře a horolezecké kurzy pro začátečníky, outdoor expedice s kurzy přežití v divoké přírodě, cyklistické nebo pěší výlety, poznávací zájezdy a řadu dalších aktivit. Lze si zde i půjčit loď či raft pro plavbu na Jizeře včetně nezbytného vodáckého vybavení, a to i odvozem. Další aktivitou je skvěle vybavený přírodní lanový areál v Malé Skále u břehu řeky Jizery.

Horolezení

Český ráj je rájem i pro horolezce. Pro začátečníky nebo jen zájemce nabízí Agentura Sommer Paradies sportovní lezení s instruktorem, v případě špatného počasí je k dispozici umělá lezecká stěna.

Zpět do historie

Turnov nabízí i zajímavou možnost si užít „starých časů“ v projektu „Život na vsi“ s ubytováním v Českém ráji jako zpestření dovolené pro milovníky přírody, venkova, řemesel a dobrého jídla. Součástí pobytu je i návštěvu řemeslných dílen ve Skalanech (kožedělné výroby, keramika aj.).

O Makawiel

Zkuste také

Jedinečné Hřensko

Hřensko je malebným městečkem ležícím v Severních Čechách, jehož historie sahá až do 15. století Dnes …