Nymburk

Nymburk se svými asi 15 tisíci obyvateli leží na řece Labi u přítoku Mrliny a potůčku Liduška, jen asi 45 km východně od Prahy, severně od dálnice D11.

Nejstarší historie

Polabí bylo v minulosti osídlené již v době kamenné, tak i prvními Slovany, jak ukazují archeologické nálezy. Významnější osady vznikaly u kupeckých stezek a zvláště u jejich brodů přes řeku, a to je i případ Nymburka. Ten se připomíná již roku 1219, i když je možné, že některá starší jména patří k osadě zde stojící (Ústí, Svinibrod).

Osada, dnes část města kolem kostela sv. Jiljí uzavřená Palackého třídou, byla zřejmě v polovině 13. století rozšířena a opevněna vodními příkopy a hradbami s centrálním náměstím.

Vývoj města

Město vcelku zdárně rostlo až do 30leté války, i když nešlo o rozvoj plošný, stále bylo soustředěno do hradeb a malých předměstí. 30letá válka však město tak poškodila, že k dalšímu růstu došlo až po polovině 19. století, zejména po zprovoznění železnice v roce 1870. Nastal rozvoj nejen průmyslový, ale i stavební, i když někdy na úkor starších staveb. Z hlavních staveb to byl most, regulace Labe, hydroelektrárna s plavební komorou a mnoho staveb, ať již veřejných nebo soukromých.

Nymburk v současnosti, kultura

Dnes je Nymburk hospodářským a kulturním centrem regionu středního Polabí. Město má staletou tradicí vaření piva, je důležitým železničním uzlem a je plné zeleně. Jsou zde průmyslové zóny Sever a Jih s mnoha podniky, ve městě můžeme jmenovat třeba ŽOS, Tesyco Group (rozvaděče, elektro aj.), Volter (stroje), Magna Exteriors&Interiors (plasty), WULITON (LED technologie), Maschinenfabrik Niehoff (strojírenství) aj.

Městské kulturní středisko je hlavním pořadatelem akcí, jako jsou koncerty, divadelní představení, výstavy, přehlídky, soutěže a festivaly, výchovně vzdělávací akce aj., většinou se konají v Obecním domě, v Hálkově divadle, v Kině Sokol (film, divadlo), v Městské knihovně, v Dělnickém domě, výstavy se pořádají v podzemí radnice, v kavárně Strejda Burger či v kapli sv. J. Nepomuckého. Velké akce se konají třeba v parku Pod hradbami či na Ostrově.

Z velkých akcí můžeme připomenout Nymburské posvícení s jarmarkem či Den Postřižinského piva.

Památky

Historické jádro msta je památkovou zónou, za pozornost stojí gotický chrám sv. Jiljí (1280 – 1380), část obnovených cihlových hradeb, oba vodní příkopy dodnes s vodou. Dále tu máme kapli sv. Jana Nepomuckého, kdysi součást dominikánského kláštera z 13. století, renesanční radnici (1526), bývalou městskou vodárnu (1597) zv. Turecká věž, morový sloup (1717) nebo přístupnou renesanční sladovny (16. století).

V roce 1870 bylo zřízeno divadlo v 1. patře starého dominikánského kláštera. Pěkná je Stará rybárna na břehu řeky Labe (poč. 14. století, dnes úprava z poč. 20. st.), secesní vodárenská věž ve tvaru kalicha byla postavena v roce 1904.

Nymburk měl i hrad, ale ten byl zbořen v roce 1915, zbylo z něj několik oken v budově okresního soudu.

Sport, turistika, cyklotrasy

Městem prochází naučná turistická trasa s 68 zastávkami po všech pamětihodnostech města. Pro pěší turistiky, bruslaři a cyklisty tu je Polabská cyklostezka Nymburk – Poděbrady a Labská stezka z Českého Švýcarska až k prameni Labe. Značené trasy vedou po obou březích Labe v obou směrech. Ve městě můžete využít i Kurzy inline bruslení pro malé i velké, skupiny a jednotlivce.

Malebné břehy řeky Labe a jeho slepé rameno Na Remanenci se využívá k rybaření.

Pro zájemce o nevšedních sportovní aktivity je ve Volnočasovém centru Veslák umělá horostěna či lanová dráha. Pro oddych slouží zejména je rozlehlý anglický park Ostrov se vzácnými dřevinami a stylovým hotelem.

Sportovní centrum Nymburk na Ostrově je tréninkové středisko Českého svazu tělesné výchovy a sportu. Jde o lesopark na břehu řeky Labe a k dispozici jsou tu venkovní a vnitřní sportoviště pro téměř 20 sportovních odvětví, převážně olympijských sportů. Jde o jedno z nejvšestrannějších a nejkvalitnějších sportovních zařízení v republice, kde lze zde využít plavecký bazén, zimní stadion, hřiště pro míčové hry, skatepark nebo minigolf.

Zajímavosti města

Nymburk se spojen se jménem spisovatele Bohumila Hrabala, který ve zdejším pivovaru prožil své dětství a mládí v letech 1919 až 1947 (viz film Postřižiny). Název Postřižinské pivo dal nymburskému pivu sám mistr. Ve Vlastivědném muzeu je stálá expozice, která přibližuje návštěvníkům jeho život a dílo. Muzeum dále nabízí expozice z dějin města a železnice a další různé výstavy.

Anglický park na Ostrově je jedinečný park s mnoha vzácnými dřevinami na levém břehu Labe, který vyprojektoval pražský zahradní architekt E. Thomayer v letech 1918 až 20.

O Makawiel

Zkuste také

7 úchvatných míst Prahy

Centrum Prahy je právem považováno za jedno z nejkrásnějších historických míst vůbec. Příliv turistů ze všech …