Domů / Severní Čechy / Vysoká Lípa

Vysoká Lípa

Jedním z center Českého Švýcarska neboli Labských pískovců je osada Vysoká Lípa. Dnes má dvě části, starší, kdy jde o náhorní ves slovanského původu poprvé připomínanou roku 1387. Od roku 1995 je ves památkovou zónou, protože se zde dochovalo množství roubených a hrázděných chalup.

Dnes je Vysoká Lípa rekreačním a turistickým středisko s řadou restaurací, penziónů a s autokempem. Do povědomí veřejnosti však nejvíc vstoupil pod vsí v hlubokém údolí říčky Kamenice zchátralý Dolský mlýn, který se stal místem natáčení pohádek Pyšná princezna, Peklo s princeznou, Ztracený princ aj. Vysoká Lípa je východištěm na řadě atraktivních cílů v Národním parku České Švýcarsko.

Podle nálezů se tu lidé objevili již v době kamenné, kdy žili zejména pod převisy. V době bronzové zde žil lid lužické kultury, tehdy se již začala krajina měnit rukama zdejších obyvatel, zejména se klučil les, aby vznikala políčka.

Slované osidlovali zejména povodí říček Chřibská Kamenice a Kamenice, kdy vznikly první osady obcí Chřibská, Srbská Kamenice, Všemily, Oleška či Česká Kamenice, a také podél kupeckých cest, jedna z nich, tzv. Česká silnice, vedla i přes Vysokou Lípu. Od 13. století se kraj začal i cíleně kolonizovat, přichází sem i ale sklářství, výroba dřevěného uhlí a v lesních smolárnách se taví smola. U Vysoké Lípa byl ve 14. století postaven hrad Šaunštejn, neboli Divník či Jivník, ale ten byl v roce 1444 zničen. Ve 2. polovině 15. století stálo na Zámeckém vrchu sídlo, dosud ale nezkoumané. Na jeho svahu pak stával hospodářský dům s panským domem a vrchnostenským ovčínem, dnes je jeho pokračovatelem hotel Zámeček.

Po Bílé hoře se Vysoká Lípa dostala do majetku Clary-Aldringenů, kde zůstala až do r. 1945. Před 2. světovou válkou se obyvatelé živili zemědělstvím, lesními pracemi a domácími řemesly, dnes je Vysoká Lípa převážně rekreačním střediskem.

Ze středověkých památek tu mám již uvedený Šaunštejn či Loupežný zámek, a pak Zámecký vrch s příkopem a starým sklepem a hlavně s širokým rozhledem zejména směrem na Jetřichovice a Růžový vrch. Ve vsi se dochovaly dnes památkově chráněné roubené a hrázděné chalupy.

Turistika

Již na konci 19. a začátkem 20 stoleté s postupným zpřístupňováním skal a objevováním krás tohoto kraje vznikaly penziony, tedy možnost domácího ubytování a stravování, což se stalo jedním ze zdrojů obživy zdejších lidí. Zajímavou památkou je Dolský mlýn,

Dnes je zde řada ubytovacích a stravovacích zařízení. Dominantní budovou pod Zámeckým vrchem je hotel Lípa. Jeho budova hotelu má tradici delší jak 400 let, již roku 1597 se zde zmiňuje jeden z pěti nejstarších statků v jižní časti Vysoké Lípy nad cestou k Dolskému mlýnu, kdysi tu byla i rychta, hostinec je zde od 18. století, také se mu říkalo „pension Glücksburg“ (Šťastný hrad).

Penzion Zvoneček (101) má také restaurací i letní terasu, poblíž se nachází hříště na nohejbal. Z dalších ubytování to jsou Apartmány Vysoká Lípa s terasou, bazénem i bezbariérovým přístupem a půjčovnou kol a lyží. Ubytování Pod lípou disponuje historickou chalupou z roku 1840, penziony U Stašáků, Lucie, U Loupežáku, Jiří Ihnaťuk, Na Výsluní, Härtelovi, Fukal. Velkým střediskem je

Mosquito Intercamp směrem na Jetřichovice s ubytováním v pokojích či chatkách a koupáním v areálu, půjčovnou kol a skútrů a petangue.

Pro ubytování lze využít některý z rekreačních objektů, jako je Chaloupka v pohodě, Chata Jetřichovice, U Slívků, Chata Jetřichovice, chalupa U Zvonku, Chata Jetřichovice, chaloupka u lesa, Chalupa Jetřichovice či Chalupa U Rybníčku. Trochu stranou, západním směrem, se nachází Hotel Zámeček.

Z Vysoké Lípy se rozbíhají turistické stezky do Národního parku České Švýcarsko. Z hlavních cílů to je v blízkosti hrad Šaunštejn, s nádherným výhledem do okolí. Vlastně ani to již ani není hrad, jen skalní útvar s krásnou vyhlídkou a zajímavým vstupem po žebříku na plošinu s lávkami. Dále je pak Malá Pravčická brána, sestra Pravčické brány, což je přírodní skalní oblouk, který vznikl stejně jako Pravčická brána selektivním zvětráváním a odnosem kvádrových pískovců lavicovité odlučnosti. I když není Malá Pravčická brána tak populární jako její větší sestra, lze k vyhlídce přijet na kole a poté je možné na skalní oblouk vystoupat, protože zde byla upravena nová vyhlídková plošina, která poskytuje pěkný výhled.

Jiná cesta vede do hlubokého údolí říčky Kamenice ke zřícenině starého Dolského mlýna, který je připomínán roku 1555, a již jsme o něm psali. Romantické údolí říčky Kamenice není bohužel po celé délce přístupné, ale Edmundova, Divoká a Tichá soutěska stojí za prohlídku.

Cestou na Jetřichovice nelze minout úžasné skalní útvary, Rudolfův kámen, Vilemínu stěnu a dominantní Mariinu skálu.

Horolezci zde mají ke své činnosti desítky věží, zejména je to v širší oblasti Loupežného hradu a v dolině podél České silnice, v Mlýnské rokli, v oblasti Dolského mlýna a soutěsek Kamenice.

Cyklisté zde mají velkou nevýhodu proti pěšákům, protože strmá skalní údolí jim umožňují je zdolávat pouze podle toku vody, ale ani to jednoduše nejde. Vysokou Lípou prochází několik značených cyklostezek, po České silnici a Hlubokým dolem do Saska, do Jetřichovic a pak do České Kamenice a do Doubice, na Mezní Louku a Hřensko pod Pravčickou branou či přes Starý mlýn do Růžové.,

Na Ranči Okavango si můžete sednout na koně a uskutečnit tak vyjížďku po okolí, protože ze hřbetu koně je nejkrásnější pohled na svět. A pak firma Pohledy Fukal Vysoká Lípa vydává jedny z nejkrásnějších pohledů v naší republice s místopisnou tématikou.

Vysokou Lípou prochází také Naučná stezka Jetřichovické stěny se zastaveními u nejvýznamnějších pamětihodností Českého Švýcarska.

O Makawiel

Zkuste také

Jedinečné Hřensko

Hřensko je malebným městečkem ležícím v Severních Čechách, jehož historie sahá až do 15. století Dnes …